Przedmowa do wydania II

Z uwagi na duże zainteresowanie głównie lekarzy niniejsza pozycją i jednocześnie wyczerpanie poprzedniej edycji, postanowiliśmy wznowić te publikacje. Tym bardziej, że inne podręczniki z tej dziedziny również są na wyczerpaniu lub też uległy dezaktualizacji. W obecnym...

czytaj dalej

Wstęp

Człowiek żyjący we współczesnym świecie jest narażony na liczne choroby i zagrożenia. Dlatego też powinien posiadać świadomość zdrowotną, a więc wiedzę z zakresu najczęściej występujących chorób, a także umiejętnie radzić sobie z dolegliwościami. Obecnie człowiek chce...

czytaj dalej

1. Z DZIEJÓW LECZNICTWA UZDROWISKOWEGO

1.1.   Najważniejsze fakty z historii zdrojownictwa Leczenie uzdrowiskowe ma bardzo długą tradycję. Od niepamiętnych czasów ludzie chorzy wędrowali do miejscowości, w których były źródła wody mineralnej. W legendach i podaniach znajdujemy wiadomości o zwierzętach,...

czytaj dalej

3. Zasady działania zabiegów UZDROWISKOWYCH

Podstawą terapii uzdrowiskowej jest stosowanie naturalnych metod leczniczych (wody mineralne, gazy, peloidy). Zastosowane bodźce lecznicze powinny być odpowiednio dobrane do stanu chorego, dawkowane, a następnie kontrolowane przez lekarza. W odpowiedzi na zabiegi...

czytaj dalej

4. Pierwsze kroki na drodze do uzdrowiska

4.1.   Wskazówki dla lekarzy kierujących na leczenie uzdrowiskowe W Polsce lekarze przeciętnie mają skąpą wiedzę w zakresie balneologii i medycyny fizykalnej, chociaż jest to specjalizacja lekarska. Jeszcze mniej wiedzą o lecznictwie uzdrowiskowym Przyczyny tego stanu...

czytaj dalej

5. UZDROWISKOWE NATURALNE SUROWCE LECZNICZE

Lecznictwo uzdrowiskowe potrzebuje naturalnych surowców do celów leczniczych. Mają one zastosowanie w metodach specyficznych, najważniejszych w każdym uzdrowisku. Pozostałe metody z grupy niespecyficznych są również potrzebne, ale spełniają rolę uzupełniającą....

czytaj dalej

6. UZDROWISKOWE METODY LECZNICZE

Leczenie uzdrowiskowe ma charakter kompleksowy, co oznacza, że równocześnie obejmuje kilka metod wzajemnie sic wzmacniających w zakresie działania leczniczego. Do klasycznych metod uzdrowiskowych należą te, w których wykorzystuje się naturalne surowce i produkty...

czytaj dalej

8. WSKAZANIA I PRZECIWWSKAZANIA DO LECZENIA UZDROWISKOWEGO

Nie wszystkie choroby przewlekłe można skutecznie leczyć metodami uzdrowiskowymi. Badania naukowe i wieloletnie doświadczenie wskazują, że są takie choroby, w których leczenie uzdrowiskowe nie jest przydatne, są też takie, których objawy mogą się nasilić w wyniku...

czytaj dalej

11. KRÓTKI PRZEWODNIK PO UZDROWISKACH POLSKICH

W tym rozdziale przedstawiono wszystkie polskie uzdrowiska w kolejności alfabetycznej. Omówiono 44 miejscowości uzdrowiskowe tzw. statutowe. Są to uzdrowiska, które posiadają odpowiednie warunki przyrodnicze (zgodne z wymogami), naturalne surowce lecznicze, czyli...

czytaj dalej

12. Spa i wellness w uzdrowisku

W Ameryce i Europie Zachodniej od wielu lat rozwija się nowy kierunek działalności okołozdrowotnej nazywany wellness. Nazwa pochodzi z języka angielskiego od słowa well (dobrze). Jest to filozofia życia zmierzająca do bycia zdrowym. Wellness jest również sposobem na...

czytaj dalej